داستان ۲ کیلو کاغذ

۲ کیلو کاغذ به هدف دسته بندی حرفه‌ای کسب و کارهای صنعت کاغذ، کارتن و مقوا به میدان آمد تا مشتری بتواند به راحتی کسب و کار مورد نظرش را پیدا کند. ۲ کیلو کاغذ بر اساس زمینهٔ فعالیت، موقعیت مکانی و خدماتی که کسب و کارها به مشتریان ارائه می‌دهند، کسب و کارها را دسته بندی می‌کند. هم‌چنین با در نظر گرفتن بخشی برای درج نظر و امتیازدهی مشتریان به کسب و کارها، سعی دارد تا فضا را برای تشخیص کسب و کارهای باکیفیت آسان‌تر کند.

۲ کیلو کاغذ دایر شده‌است تا رنگی تازه به کسب و کارهای صنعت کاغذ، کارتن و مقوا بدهد.

اهداف کلیدی ۲ کیلو کاغذ:

  • حمایت از کسب و کارهای کوچک در صنعت کاغذ، کارتن و مقوا
  • دسته بندی حرفه‌ای کسب و کارهای صنعت کاغذ، کارتن و مقوا
  • صرفه‌جویی در زمان مخاطب برای پیدا کردن کسب و کارهای مورد نظر در صنعت کاغذ، کارتن و مقوا
  • نقد و بررسی تک‌تک کسب و کارهای ثبت شده توسط کاربران
  • فراهم‌نمودن بستری جهت اعتبارسنجی کسب و کارهای صنعت کاغذ، کارتن و مقوا
  • کاهش فعالیت کسب و کارهای کلاه‌بردار! در صنعت کاغذ، کارتن و مقوا
  • و…